• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

  Υπεύθυνη στήριξη, εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διαφάνεια για
  ουσιαστικά αποτελέσματα χωρίς άγχος.

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Πλήρης κάλυψη Λογιστικών αναγκών & φορολογικών υποχρεώσεων. Τήρηση βιβλίων. Οργάνωση, λειτουργία κι επίβλεψη λογιστηρίων.

 • ΙΔΡΥΣΗ/ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Έμπειροι Οικονομικοί Σύμβουλοι προτείνουν την καταλληλότερη μορφή επιχείρησης (Εταιρικό τύπο) για την δική σας άριστη κάλυψη και μέγιστο όφελος.

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

  Ικανά στελέχη με πολυετή πείρα φροντίζουν για την άριστη έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας. Υποβολή προγραμμάτων εργασίας προσωπικού.

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες και Νομικές Συμβουλές (με έμπειρους συνεργάτες) προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας με συνέπεια και επιτυχία.

 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

  Δημόσιο/Τράπεζες / Funds/Εισπρακτικές/Ασφαλιστικά Ταμεία
  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα: Ρυθμίσεις/μειώσεις/Διαγραφές/ απαλλαγές οφειλών/ Εξωδικαστικούς
  Στοχεύουμε στην επίλυση των προβλημάτων σας με άριστα αποτελέσματα.

 • ΕΣΠΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

  Αναλαμβάνουμε με επιτυχία τις απαραίτητες Μελέτες, υποβολή αιτήσεων και πλήρη παρακολούθηση φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση.

Η Synolo Solutions είναι μία άριστα καταρτισμένη ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων Οικονομολόγων, Λογιστών, Φοροτεχνικών Επιστημόνων και Νομικών Συνεργατών.

Προσφέρουμε μέσα από την ακεραιότητα και την τεχνογνωσία μας, υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες.

Σας φέρνουμε σε επαφή με Εξειδικευμένους κλάδους και φορείς, όπου και όποτε χρειάζεται κατά περίπτωση, με απόλυτη επιτυχία στοχεύοντας στην ανάπτυξη.

Φροντίζουμε ανελλιπώς για την άριστη λειτουργία της επιχείρησης σας με συνέπεια και διαφάνεια.

Εργαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων σας με ασφάλεια απέναντι στο
πολύπλοκο και επισφαλές σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρέχουμε τις γνώσεις μας για την ευρυθμία της Επιχείρησής σας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την απρόσκοπτη τήρηση του προγράμματος όλων των Λογιστικών και Φορολογικών υποχρεώσεων σας ή ακόμη και την επίβλεψη του δικού σας Λογιστηρίου.

Ιδρύουμε Εταιρείες όλων των μορφών, προτείνοντας την άριστη για εσάς.

Σχεδιάζουμε μαζί την λειτουργία της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις ανάγκες του Κλάδου σας.

Συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε για την απρόσκοπτη λειτουργία και επιτυχία της
επιχειρηματικής πορείας.

Συνέπεια & Διαφάνεια

Φροντίζουμε ανελλιπώς για την άριστη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Εξειδικευμένη Γνώση

Σας στηρίζουμε έμπρακτα με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα.

Στο Πλευρό της Επιχείρησης

Επιλύουμε τυχόν προβλημάτα και στοχεύουμε με σκληρή δουλειά στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.