Αστικό Δίκαιο  
 
Εξειδικευμένοι νομικοί της εταιρείας μας
Ολόκληρο το εύρος του Αστικού Δικαίου καλύπτεται από εξειδικευμένους νομικούς της εταιρείας μας.

More
 
 
 
Τραπεζικό Δίκαιο  
 
Συνδυαστική νομική προστασία κατά πάσης φύσεως αξιώσεως
Αφορά κάθε είδους δανειοδότηση (καταναλωτικά – στεγαστικά δάνεια και αλληλόχρεους λογαριασμούς) ιδιωτών και επιχειρήσεων με την σύνταξη εξειδικευμένων ανακοπών προσαρμοσμένες στην κάθε υπόθεση.

More