ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανασχεδιασμός επιχειρήσεων (Reengineering)
στοχεύοντας στην εξομάλυνση δυσλειτουργιών και μείωση του κόστους
Συμβουλευτική υποστήριξη (Business coaching)
υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
Στρατηγικός σχεδιασμός
δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (Business plans) και μελετών ( προώθησης -Marketing plans, Σκοπιμότητας-Feasibility studies, Βιωσιμότητας – Viability studies)
Τεχνικοοικονομικές μελέτες
Επενδυτικά προγράμματα
χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
Δημιουργία κάθε μορφής εταιρείας
αναλόγως των επιχειρηματικών στόχων
Αναλύσεις κάθε επιπέδου και μορφής
περιλαμβάνουν αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Αξιολόγηση προσωπικού και υποψηφίων
με αντικειμενικότητα και αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια και ανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης
 
Επενδυτικά Σχέδια  
 
Πολυετή Εμπειρία.
Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
More
 
 
 
Προστασία ΑκινήτωνB  
 
από πλειστηριασμούς.
Ποιοι προστατεύονται σήμερα από τους πλειστηριασμούς, με βάση το νόμο που τους παγώνει μέχρι το τέλος του 2013.
More
 
 
 
Συμβουλευτική υποστήριξη  
 
Business coaching
Ακολουθήστε μια επιτυχημένη πορεία και ξεπεράστε άμεσα την κρίση.
More
 
 
 
Τεχνικοοικονομικές μελέτες  
 
Απόφαση Δημιουργίας
κατάλληλη τεχνογνωσία, επιστημονικό δυναμικό για εγγύηση στην επιτυχία
More
 
 
 
Ανασχεδιασμός επιχειρήσεων  
 
Reengineering.
Εργασίες που περιλαμβάνονται αναλόγως των απαιτήσεων και αναγκών του επιχειρηματία.
More
 
 
 
Στρατηγικός σχεδιασμός  
 
Business plannning
Δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, marketing plans, feasibility studies
More