ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει:

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών για κάθε μορφή Επιχείρησης (ΑΤΟΜΙΚΗ , Ο.Ε. , Ε.Ε , ΙΚΕ , Μ.ΕΠΕ , ΕΠΕ , Α.Ε. Ομίλους Επιχειρήσεων, Σύνθετες Μορφές Εταιρειών, Εξωχώριες (Offshore), Αλλοδαπές και Ελληνικές )
 • Δημιουργία/Ίδρυση Νέων Εταιρειών όλων των μορφών και ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Ίδρυση Ξένων και εξωχώριων (offshore) Εταιρειών και άνοιγμα υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή το Εξωτερικό.
 • Μεταβιβάσεις, κλεισίματα, αλλαγή μορφής Επιχείρησης.
 • Συμβουλευτική και Χρηματοοικονομική παρακολούθηση Εταιρειών.
 • Φορολογική Συμβουλευτική, Υποστήριξη και Στρατηγική. Μελλοντικός Σχεδιασμός.
 • Ειδικά θέματα Φορολογικών Ελέγχων – Διευθέτηση και επίλυση
  Φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Διαχείριση και Επίλυση Πολύπλοκων υποθέσεων με ΑΑΔΕ, Κέντρα Ελέγχου, Εφορίες, Τράπεζες, Funds, Οφειλές Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση και επίλυση σοβαρών Επιχειρηματικών προβληματισμών.
 • Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Διαγραφή Δυσμενών στοιχείων / Πρόβλεψη – σχεδιασμός για αποφυγή δυσμενών ( Τειρεσία).
 • Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών – Ακατάσχετο Λογαριασμών.
 • Ρυθμίσεις οφειλών στα μέτρα σας. Επαναφορά απολεσθέντων ρυθμίσεων οφειλών.
 • Συμβουλευτική και Σχεδιασμός Προστασίας Περιουσιακών στοιχείων.
 • Διαχείριση σύνθετων θεμάτων Εξαγωγών / Εισαγωγών και Διαχείρισης προϊόντων.
 • Μεταβιβάσεις Εταιρικών Μεριδίων – Αντιμετώπιση « Πόθεν Έσχες ».
 • Νομική Συμβουλευτική και Υποστήριξη Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών υποθέσεων από Εξειδικευμένους Συνεργάτες μας.
 • Κλείσιμο βιβλίων Επιχειρήσεων, ακόμη και δύσκολες περιπτώσεις.
 • ΕΣΠΑ-Αναπτυξιακός Νόμος- Επιδοτούμενα/Επιχορηγούμενα Προγράμματα – Χρηματοδοτήσεις: Υποβολή αιτήσεων, ολοκλήρωση απαραίτητων Μελετών και πλήρη παρακολούθηση φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση.
 • Φοροτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη και καθοδήγηση Εξειδικευμένων Κλάδων.