Τμήμα Προσωπικού

 
 
Αξιοποίηση επιχορηγήσεων

Η μοναδική πηγή ενημέρωσης για όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης από επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε προγράμματα για επιχειρήσεις, εργασία, κατάρτιση, έρευνα, καθώς και πλήθος άλλων ευκαιριών για επιχορήγηση. Όλες οι πηγές επιδότησης σε ένα σημείο!

Αποστολή του γραφείου μας είναι η πλήρης υποστήριξη επιχειρήσεων στην δημιουργία επενδυτικών σχεδίων και η χρηματοδότησή τους μέσα από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ και τα άλλα προγράμματα επιδότησης της εταιρίας σας.